TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES

Complint amb els criteris de qualitat, claredat i actuació va ser declara, pel Ministeri de l'Interior, entitat d'Utilitat Pública al juliol de 1999.

L'ACAP encarrega anualment una auditoria externa de la seva activitat, que és presentada en Assemblea General de socis.

Estatuts

Codi ètic

Auditoria i memòria 2017

Consulta

Auditoria i memòria 2018

Auditoria i memòria 2019

Memòria 2019 Assemblea

Documentació Assemblea 2021

Auditoria i memòria 2020