SOLIDARITY FEST FOR PARKINSON'S

15 DE SETEMBRE DE 2018

D'11h a 22h 

Entrada gratuiïa fins a les 16:00h. 

Antiga Fàbrica Damm