Preguntes Freqüents

Que són els parkinsonismes?

Són patologies similars a la MP típica però que es diferenien en alguns símptomes i en la seva evolució. Les característiques pròpies dels parkinsonismes són:

 

  • Responen pitjor als fàrmacs amb levopoda que el parkinson típic.

  • Es detecten altres àreas cerebrals afectades com la substància negre.

  • Predomina l'ascinèsia intensa, amb escàs temblor.

  • L'evolució és més ràpida que en el Parkinson típic.

  • Existeix un major risc de deliri físic (invalidesa) i mental (deliri).

  • No són bons candidats per la cirurgía. 

Parkinson i demència, estan relacionats?

La MP no és igual que l'Alzheimer. No es troben alterats els mateixos neurotansmissors ni les mateixes àrees cerebrals. Aquesta malaltia no afecta al judici ni sentit comú dels malalts. Nomès una petita quantitat de pacients amb un estat sumament avançat de la malaltia, poder arribar a desenvolupar algun tipus de demència.

Depressió i Parkinson, quina relació existeix?

La depressió és un transtorn molt freqüent sent un dels transtorns més esmentats pels pacients amb Parkinson. En un 40% dels casos es diagnostica juntament amb al MP, i al llarg de la malaltia l'arribaran a patir en 80% dels casos. Existeixen varies causes que ocasionen la depressió entre els malalts tals com:

 

- La propia enfermetat neurodegenerativa.

- Mala acceptació psicològica d'una patologia crònica e incurable.

- Efecte secundari de la pròpia medicació per la malaltia. 

A qui afecta la malaltia?

Afecta pràcticament per igual a homes que dones. Existeix en totes les races i tots els continents, amb lleugeres variacions.

És una malaltia que afecta a persones grans?

Es creu popularment que és una malaltia que només afecta a persones grans, però és parcialment incorrecta. El 30% dels diagnosticats és menor de 65 anys. D'aquesta última estimació, el 15% tenen entre 45 y 65 anys, i l'altre 15% restant té menys de 45 anys. Cal destacar que un de cada deu nous casos diagnosticats a Espanya té menys de 50 anys. 

La malaltia de Parkinson és mortal?

Actualment, ningú mor de Parkinson. De fet, l'esperança de vida d'un pacient de Parkinson és pràcticament igual que la mitja nacional. El que si és important és que el pacient  es cuidi degut als problemes secudaris que pot provocar la malaltia.

Please reload