Investigació i Recerca

Cal destacar que, al ser una malaltia de la que encara avui en dia no es conèixen les causes de la seva aparició, s'està continuament estudiant per tal de descobrir-les.

 

També es porten a terme investigacions d'altres tipus que no tenen res a veure amb les causes pròpies de la patología del Parkinson.

FOX TRIAL FINDER 
EL BUSCADOR D’ASSAJOS CLÍNICS DE LA MICHAEL J. FOX FOUNDATION

La Fundació Michael J Fox per a la investigació en el Parkinson ha creat el Fox Trial Finder, un buscador d’assajos clínics per augmentar i agilitzar la participació de voluntaris (tant afectats per la malaltia com controls sans) als assajos clínics, per així accelerar el desenvolupament de nous medicaments per al Parkinson.

 

Els assajos clínics són un pas crucial pel desenvolupament de nous i millors tractaments. A nivell mundial, entre el 40% i el 70% dels assajos clínics es retarden o cancel·len per manca de participants.

 

Fox Trial Finder aporta informació sobre nous assajos clínics i altres estudis d’investigació sobre la malaltia. A més, emparella als voluntaris registrats al buscador amb estudis que necessitin participants de característiques similars a les dels voluntaris, sempre mitjançant un sistema de missatgeria anònim i segur que respecta, en tot moment, les dades introduïdes.