La comunicació de l'entitat 

Revista CatParkinson

CatParkinson és la revista de l’Associació Catalana per al Parkinson (ACAP) i s’edita, de forma semestral, des de l’any 2005. La publicació es dirigeix a l’afectat de Parkinson i als seus familiars i cuidadors. Respon a la necessitat del col·lectiu d’estar informats sobre la seva malaltia (segona malaltia neurodegenerativa amb més incidència a nivell mundial) a més de fer-los partícips de la vida de l’associació, així com de les teràpies rehabilitadores i els serveis que l’entitat ofereix pensant en ells. 

Pàgina web

És el canal de comunicació més actualitzat de l'entitat. Les possibilitats d'inmediatesa que ofereix internet fan que l'associació es presenti com un ent viu i canviant.

Als diferents apartats d'aquesta web podeu trobar no només informació sobre l'associació, les seves teràpies i el seu equip son els actes d'agenda, notes de premsa i totes les novetats que es van incorporant a l'entitat. 

Newsletter

Paral·lelament a les cartes i comunicats, la newsletter mensual s'envia via digital als nostres associats per informar de les notícies principals del mes, suggeriments pels nostres afectats i l'agenda pel mes proper.

Cartes i comunicats

Les cartes i comunicats s'envien principalment per aquelles persones que no tenen accès o no estàn familiaritzades amb les noves tecnologies. En elles s'informa de les principals notícies i novetats de l'entitat.

Cicle de conferències 

L'ACAP porta a terme un cicle de conferències que consisteix en una conferència mensual, en la que es tracta algun tema d'interès per als nostres afectats, de la mà d'un professional en la metèria.

Les conferències són gratuïtes i posteriorment s'envia una nota de premsa per aquells socis que no han pogut assistir.

Xarxes socials

L'Associació Catalana per al Parkinson compta amb tres xarxes socials: facebook, twitter, flickr i youtube.

La intenció de les xarxes, al igual que la de la web, és aportar una comunicació ràpida i fluida amb els nostres afectats, en un format més col·loquial i proper.

Facebook: acap.parkinson

Twitter: acaparkinson

Flickr: catparkinson

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_qPcXBTiz1Lnp5PtkVK0bQ

La revista CatParkinson, la pàgina web, la newsletter, les cartes i comunicats, el nostre cicle de conferències mensual i les xarxes socials són els principals canals de comunicació de l'ACAP